Kwaliteit niet benoemd in het bestekboek

Als een kwaliteit van een product (ogenschijnlijk) niet benoemd is in het bestekboek levert dit regelmatig vragen op. Relevant is of dit echt niet is vastgelegd. Indien het betreffende product alleen genoemd is maar niet verder is gespecificeerd wil dat nog niet zeggen dat er niets vast ligt voor de kwaliteit.

Voorbeeld houten binnenspouwblad:
OSB en multiplex zijn beiden genoemd maar verder dan de dikte is er niet nader gespecificeerd. Zo lijkt het althans. In de titel van de omschrijving is te lezen HOUTEN BINNENWAND (BRL 1001+w06). Deze BRL (beoordelingsrichtlijn) omschrijft onder andere de minimale kwaliteit van multiplex (namelijk klasse D volgens BRL 1705) en de minimale kwaliteit van de OSB (namelijk klasse 3 volgens BRL 1106). Zonder verder (extra) benoemd te worden in het bestekboek is er dus wel degelijk een kwaliteit vastgelegd.

Voorbeeld kozijn:
Zo is onder de omschrijving van een kozijn (volgens BRL 0801) als toebehoren lood benoemd t.p.v. de onderdorpel. Volgens de kvt moet dit lood minimaal Code 15 groen zijn (1,32 mm dik). De lengte van de stroken max. 1000mm enz.

Voorbeeld metselwerk:
Voor het metselwerk wordt BRL 1007 gehanteerd in de omschrijving. Dit betekent dat zowel BRL 2826 “vervaardiging van metsel- en lijmwerkconstructies en/of voegwerk” als de uitvoeringsrichtlijnen PBL0357, PBL0475 en PBL0359 van toepassing zijn. Daarbij is Cur-aanbeveling 61 “Het voegen van metselwerken” integraal opgenomen in PBL0359. Zonder dat u dit direct leest in het bestekboek zijn er er dus 4 richtlijnen opgenomen welke bij elkaar mogelijk nog meer pagina’s tellen dan het bestekboek zelf.

Fabricaat en type
Ook indien een fabricaat en een type genoemd zijn worden (automatisch) diverse specificatie vastgelegd. Mogelijk staat er niets bij de vulling van een deur omschreven maar op het moment dat een fabricaat en een type genoemd zijn kan dit betekenen dat er maar 1 bepaalde vulling mogelijk is.

Zonder dat dit letterlijk is benoemd in het bestekboek zijn er allerlei voorschriften en richtlijnen van toepassing en worden verschillende specificaties vastgelegd. Dat lijkt natuurlijk heel handig en veilig maar als men niet weet wat er exact staat kan dit natuurlijk ook strijdig zijn met dat wat de opdrachtgever voor ogen heeft. Het is duidelijk dat er veel kennis nodig is om bestekboeken op te stellen en zelfs om te lezen.