Moet u de aannemer betalen terwijl hij zijn werk niet goed uitvoert?

Bij een bouwwerk moet een afspraak gemaakt worden betreffende de betalingen. Dit kan ineens maar gebeurt over het algemeen in meerdere termijnen. De UAV 2012 zegt hierover:
§ 40, lid 2
Indien de aannemer volgens de overeenkomst recht heeft op betaling in termijnen, heeft met het oog op het verschijnen van een betalingstermijn opneming van het uitgevoerde gedeelte van het werk plaats.
§ 40, lid 9
Indien niet is overeengekomen, dat betaling in termijnen zal geschieden, ontvangt de aannemer, vooruitlopend op de eindafrekening, binnen vier weken nadat het werk is opgeleverd het bedrag, dat hem ontwijfelbaar toekomt.

De opneming van het werk

De opneming van het werk (of gedeelte daarvan) is omschreven in §9 van de UAV 2012. Termijnen waar de aannemer zegt recht op te hebben worden dikwijls door de opdrachtgever achtergehouden indien deze meent dat de aannemer nog niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen. Maar dat is niet zomaar juist. Hierbij moet men wel rekening houden met een aantal zaken. Termijnen inhouden kan alleen indien het werk (of het gedeelte waar de betalingstermijn betrekking op heeft) nog niet is goedgekeurd overeenkomstig § 9 van de UAV 2012. Het is van groot belang dat men de procedures die in de UAV 2012 worden aangegeven opvolgt. Doet men dit niet kan het zomaar zijn dat de aannemer recht heeft op de termijn terwijl de opdrachtgever het hier niet mee eens is.  § 40 lid 4 zegt hierover dat de opneming binnen 8 kalenderdagen nadat de aannemer hierom (schriftelijk) heeft verzocht moet plaatsvinden. Indien dit niet gebeurt kan de aannemer dit opnieuw verzoeken en zal de opdrachtgever binnen 4 kalenderdagen het werk (of gedeelte daarvan) moeten opnemen. Indien ook dit niet gebeurt wordt het werk (of gedeelte daarvan) geacht te zijn goedgekeurd en heeft de aannemer recht op de termijn. Ook als de opdrachtgever wel de opneming uitvoert maar het resultaat daarvan niet binnen 4 kalenderdagen schriftelijk aan de aannemer bekend maakt heeft de aannemer recht op de termijn. 

Betaling van de termijnen

Bij de betaling van een termijn moet rekening gehouden worden met nog niet verwerkte maar wel geleverde en door de directie goedgekeurde bouwstoffen waarvan de opdrachtgever overeenkomstig § 19 van de UAV 2012 eigenaar is geworden. Kleine gebreken welke nog voor een volgende termijn hersteld kunnen worden mogen geen onthouding van goedkeuring zijn, tenzij deze gebreken een eventuele ingebruikname in de weg staan. Volgens de UAV 2012 moet de aannemer deze gebreken zo spoedig mogelijk herstellen (en dus voor de volgende termijn). Indien u ondanks bovenstaande toch een betaling achterhoud omdat u van mening bent dat de aannemer zijn werk niet goed heeft verricht bent u in principe zelf in verzuim. Een interessant artikel over het verkeerd handelen omtrent betalingen is opgenomen in het Stabu Bulletin van maart 2011 met als titel ‘Raar recht?’.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s