Risicoregeling

Er bestaat een regeling voor de woning- en utiliteitsbouw voor het opvangen van prijswijzigingen. De Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991. Voor deze standaardregeling worden maandelijks indexcijfers vastgesteld. Hiermee is verrekening van prijswijzigingen mogelijk. De Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 is standaard niet van toepassing. De regeling zal contractueel vastgesteld moeten zijn in bijvoorbeeld het bestekboek. Het niet noemen van deze regeling geeft de aannemer dus geen recht op verrekening van dergelijke prijswijzigingen. Toch is het wellicht verstandig om aan te geven in het bestekboek dat de regeling niet van toepassing is dan hier niets over te zeggen. Zo is het vooraf voor alle inschrijvers duidelijk. In de Stabu-systematiek kan hiervoor paragraaf 00.04 of 01.04 worden gehanteerd.

Bijvoorbeeld 00.04.10.01 of 01.04.10.01:
WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR
Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van:
– loonkosten.
– materiaalprijzen.
– brandstofprijzen.
– huren.
– vrachten.

Meestal wil de opdrachtgever geen verrekening van prijzen. Toch kan dit in geval van langlopende projecten een betere vergelijking geven tijdens aanbestedingen. Wanneer men geen risicoregeling toepast zal de aannemer zelf een veiligheidsmarge inbouwen. Dit is een inschatting en hierdoor kunnen dus makkelijker verschillen ontstaan bij de aanbesteding. Dit kan tot gevolg hebben dat prijzen niet meer als appels met elkaar te vergelijken zijn. Uiteraard is het voordeel van het niet toepassen van een dergelijke regeling dat de prijs vast is tot het einde van het werk.